iTech news
iTech news

عضو هیئت مدیره مخابرات: FCP ها عامل پیشرفت شرکت مخابرات

عضو هیئت مدیره مخابرات: FCP ها عامل پیشرفت شرکت مخابرات

عضو هیئت مدیره مخابرات: FCP ها عامل پیشرفت شرکت مخابرات ایران

بابک تراکمه عضو هیئت مدیره مخابرات در تلکام گفت: «ما در گوشه‌ای از فعالیت‌های خود با FCPها رقابت داریم. معموملا یک کنسرسیوم از چند شرکت تشکیل FCP دادند که قدرت آنهارا زیاد کرد. از طرفی دریافت مجوز فعالیت در تماس صوتی ثابت سبب قدرت بیشتر این شرکت‌ها برای رقابت با مخابرات شد.»
تراکمه در مورد مزایای ورود FCP ها گفت: «حضور اپراتورهای ارتباطات ثابت چند مزیت برای ما در مخابرات دارد. یکی وجود رقیب و پیشرفت ما به خاطر رقابت با این شرکت‌ها است. وجود این شرکت‌ها به عنوان رقیب در کنار مخابرات سبب توسعه و پیشرفت شرکت مخابرات ایران می‌شود. دوم اینکه بازار ما بسیار توان زیاد دارد و بخش‌های کشف نشده دارد که توسط این شرکت‌ها برای مشخص می‌شود و ما نیز می‌توانیم به ن بازارها ورود کنیم.»
عضو هیئت مدیره مخابرات در مورد مزیت دیگر ورود FCPها به بازار تأکید کرد: «از طرفی این شرکت‌ها می‌توانند مشتری تجاری ما باشند و با آنها تجارت B2B داشته باشیم و همه با هم به گسترش بازار کمک کنیم.»
تراکمه افزود: «حضور رقیب باعث می‌شود قطعاً کیفیت بالا رود و قیمت خدمات دریافت شده توسط مشتری کاهش یافته یا ثابت بماند. جاهایی است که آنها خدماتی دهند که ما توان ارائه این خدمات را نخواهیم داشت.»
عضو هیئت مدیر مخبارات ایران در مورد سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه تجهیزات توضیح داد: «در برخی نقاط و بخش‌ها شرکت مخابرات نیاز به نوسازی و ارتقاء دارد و بنا بر این ما به دنبال یافتن پیمانکار بودیم که در این راه فرصتی بوجود آمد تا سرمایه‌گذاری و کار مشترک با دیگر شرکت‌ها شکل گیرد. این سرمایه گذاری هم در خدمات پایه و نوین است. به عنوان مثال در تبدیل کابل مسی به نوری یا تبدیل کابل مسی به نوری می‌تواند این سرمایه‌گذاری مشترک صورت پذیرد.»
او در مورد ایجاد و اجرای خدمات فیبرنوری در مخابرات بیان کرد: «با توجه به حجم تولید محتوا و دنیا و استقبال از آنها، حرکت به سمت فیبر نوری یکی از الزامات اصلی در شرکت مخابرات است.»
تراکمه در مورد ارائه سرویس تلفن ثابت توسط شرکت‌های FCP اعلام کرد: «اولین متقاضی ما برای ارائه سرویس تلفن ثابت شاتل بود، که در شیراز مقدمات ارائه خدماتش برقرار شد و ما آماده ارائه خدمات به بقیه FCP ها هستیم.»
عضو هیئت مدیره مخابرات در مورد یکپارچه‌سازی و ادغام در شرکت مخابرات ایران گفت: «یکی از اتفاقات مورد بحث در مخابرات، تبدیل شدن شرکت مخابرات به شرکت یکپارچه است و دلیلش یکپارچه‌سازی خدمات و یکسان شدن خدمات به تمام مشتریان سراسر کشور است. تا کنون ساختار حقوقی شرکت‌های استان با مخابرات ایران یکسان شد و در حال حاضر بخش‌های استانی به عنوان واحدی از مخابرات ایران فعالیت خواهد کرد. این کار به بازاریابی و جذب مشتری ما کمک خواهد کرد و تحولی در این بخش خواهیم داشت.»
او افزود: «مخابرات تا پنج سال آینده به صورت یکپارچه خدمات را ارائه می‌دهد که گام اول آن امسال شروع به کار کرده و در بخش ثابت یکپارچه‌سازی در حال انجام است. با یکپارچه سازی همراه اول و مخابرات ایران، خدمات یکپارچه‌ دیجیتال برای ارائه به مشتریان مانند دنیا اجرا خواهد شد. در این بستر قبض یکپارچه، بسته‌های یکپارچه و خدمات هماهنگ در هر دو بخش ثابت و همراه ارائه می‌شود.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید