مسیر سبز
مسیر سبز

عكس جدل برانگيز سرباز فرانسوي جام جم آنلاین: عكس يك

عكس جدل برانگيز سرباز فرانسوي 
 جام جم آنلاین: عكس يك

عكس جدل برانگيز سرباز فرانسوي
جام جم آنلاین: عكس يك سرباز فرانسوي كه به كشور آشوب زده مالي اعزام شده با ماسك جمجمه اين روزها سرو صداي زيادي به پا كرده است.

ستاد كل ارتش فرانسه رفتار اين سرباز را غيرقابل توجيه خواند و تاكيد كرد كه اين عكس موجب مخدوش شدن چهره نيروهاي اعزامي فرانسه به مالي مي شود كه به درخواست دولت اين كشور صورت گرفته است.

سخنگوي ستاد كل ارتش فرانسه گفت كه پس از شناسايي اين سرباز در مورد تنبيه وي تصميماتي اتخاذ خواهد شد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید