مطالب جالب!
مطالب جالب!

علل اصلی كوتاه قدی ! كوتاه قدی یا معضل عدم

علل اصلی كوتاه قدی !
كوتاه قدی یا معضل عدم برخورداری از قد مناسب در افراد تا حدی به عوامل ژنتیكی و صفات وراثتی بستگی دارد، اما عوامل دیگری نیز در بروز چنین معضلی دخالت دارد كه از جمله عمده ترین آن می تواند به موارد زیر اشاره نمود:

 
1)ابتلا به بیماری عدم تحرك یكنواخت و متناسب اندام حركتی 2)سوء تغذیه و عدم برخورداری از رژیم غذایی مناسب 3)وارد آمدن فشار بر عصب نخاع و دفُرمه شدن شكل دیسك ها 4)ایجاد شكاف و فاصله میان دیسك ها 5)به كار گیری حركات ورزشی و كششی نامناسب جهت افزایش قد 6)كاهش میزان ترشح هورمون رشد انسان 7)وضعیت نامناسب بدن در حالت ایستادن و نشستن
برگرفته از کتاب چگونه قد بلند شویم (نویسنده /استیون سی کامینگز-رابرت گراند /ترجمه :کامبیز پارتازیان )

پایگاه فرهنگی تفریحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید