هر روز!
هر روز!

علل گرایش مردم به معنویت جدید علل گرایش به عرفانهای

علل گرایش مردم به معنویت جدید علل گرایش به عرفانهای

علل گرایش مردم به معنویت جدید
علل گرایش به عرفانهای نو ظهور 3
در جهان معاصر بعد از وقفه ای نسبتاً طولانی که در جهان غرب نسبت به معنویت رخ داد هم اینک ما شاهد علاقه و گرایش زیاد مردم به معنویت هستیم. از جمله شواهد این گرایش را می توان به آثار معنوی (فیلم، کارتون، کتاب، رمان، و موسیقی و...) خلق شده در این زمینه و گرایش وسیع مردم به آنها اشاره کرد و همچنین رونق محافل و مجالس مربوط با معنویت نمونه این گرایشات را در کشور خودمان مثلا در چاپ فراوان کتب عرفان چه اصیل و چه بدیل مانند: زندگی بزرگان، طالع بینی، کف بینی، جن گیری، پیش گویی و ...دید.
 
 اما علل گرایش مر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید