مکان یار
مکان یار

عمارت موقوفه فاضل عراقی آدرس: ایران - تهران - تهران ضلع

عمارت موقوفه فاضل عراقی آدرس: ایران - تهران - تهران ضلع

عمارت موقوفه فاضل عراقی
آدرس: ایران - تهران - تهران ضلع غربی میدان فردوسی، کوچه پارس

در ضلع غربی میدان فردوسی تهران خانه ای با تاریخچه ارزشمند از دوران قاجاریه به جا مانده که سال ها یک بیمارستان رو در دل خودش جای داده. امروز هم بعد از گذشت سال ها این عمارت ارزشمند تاریخی بعد از ثبت ملی به عنوان بیمارستان مورد بهره برداری قرار می گیره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید