مکان یار
مکان یار

عمارت کلاه فرنگی ماکو آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ماکو

عمارت کلاه فرنگی ماکو آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ماکو

عمارت کلاه فرنگی ماکو
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ماکو قسمت شرقی خیابان امام

عمارتی که در آخرین سالهای سلطنت قاجار ساخته شد و تا به امروز هیچ دخل و تصرفی توش صورت نگرفته .
این ساختمان تو دو طبقه ساخته شده با فضایی کم و بام شیروانی، طرح عمارت هم هشت ضلعیه و هر طبقه یه بالکن با بیست ستون چوبی داره .
تزئینات گچبری و آینه کاری فوق العاده زیبا و شیشه های رنگی ارسی های این عمارت شما رو یاد اتاق آینه کاخ گلستان می ندازه .
این عمارت در کنار ساختمان تاریخی شیر خورشید جنب محوطه بیمارستان ماکو قرار دارد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید