هر روز!
هر روز!

۳ عنصر اساسی در یادگیری موثر ۳ عنصر اساسی در

۳ عنصر اساسی در یادگیری موثر ۳ عنصر اساسی در

۳ عنصر اساسی در یادگیری موثر
۳ عنصر اساسی در یادگیری موثر : ۳ عنصر اساسی در یادگیری موثر ترکیب این ۳ فاکتور اساسی می تواند در یادگیری موثر، نقش ایفا کند: ۱. آموزگاران فوق العاده  آنها باید چیزی که درس می دهند را عاشقانه دوست دارا باشند. باید بیشتر از آنچه شما می دانید دانش و سواد داشته باشد (درباره چیزی که درس می دهند) و باید الهام بخش شما برای یادگرفتن بیشتر باشند. ۲. داستان گویی عالی  تحصیلات می تواند و باید جذاب باشد. اگر نیست، شما یاد نخواهید گرفت مگر آنکه مجبور باشید (و این همان فشاری است که در مدرسه به بچه ها وارد می شود.) این همان بخشی بود که به ما الهام بخشید تا برندگان جوایز اسکار و امی را به طراحی روش تدریس کلاس هایمان تشویق کنیم. ۳. دفاع از ایده ها شما به کسی نیاز دارید که به تفکر شما تلنگر وارد کند وشما را به چالش بکشد تا آنچه در فکر دارید تفسیر کنید. این شخص می تواند معلم شما یا دوست شما، یک گروه کتاب خوانی یا یک دستیار آموزشی یا هر شخص دیگری باشد. به همین دلیل است که داشتن یک گروه و انجمن فعال در کلاس ها می تواند بسیار تاثیرگذار و کارآمد باشد.
: ۳ عنصر اساسی در یادگیری موثر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید