مسیر سبز
مسیر سبز

عوارض آزاد راه تهران ـ شمال، 1500 تومان خبرگزاری ایسنا:مديرعامل

عوارض آزاد راه تهران ـ شمال، 1500 تومان
خبرگزاری ایسنا:مديرعامل شركت آزادراه تهران ـ شمال از نصب و دريافت عوارض از اتومبيل‌ها در ابتداي اين آزادراه پس از ساخت خبر داد.

 آب‌بر گفت: پس از پايان كار ساخت آزادراه شركت آزادراه تهران – شمال مجوز نصب عوارضي در ابتداي آزادراه تهران – شمال در تهران را دارد.

 وي ادامه داد: عوارض دريافت از ماشين‌هاي عبوري از آزادراه تهران – شمال تا 10 سال متعلق به شركت آزادراه تهران – شمال است و پس از آن به وزارت راه تحويل داده مي‌شود.

 مديرعامل شركت آزادراه تهران – شمال خاطرنشان كرد:‌ وزارت راه نيز يا همچنان به دريافت عوارض ادامه مي‌دهد يا آن را تعطيل و جمع‌آوري مي‌كند.

 آب‌‌بر در مورد مبلغ در نظر گرفته شده براي عوارض اتومبيل‌هاي ورودي به آزادراه تهران – شمال از سمت تهران اظهار كرد: هنوز مبلغ دقيقي در نظر گرفته نشده است اما حداقل آن 1500 تومان خواهد بود.

زادراه تهران – شمال كه از سال‌ها پيش در چهار قطعه ساخت آن آغاز شده است همچنان در دو قطعه اول كه در تهران شروع مي‌شود و قطعه چهارم كه در تنكابن پايان مي‌يابد به پايان نرسيده است ضمن آن‌كه دو قطعه دو و سه آن نيز هنوز بدون اقدامي عملي باقي مانده است.

 در شرايطي مدير عامل شركت آزادراه زيرساخت از اخذ عوارض از اتومبيل‌هاي ورودي به آزادراه تهران – شمال از سمت تهران خبر مي‌دهد كه وزارت راه ساخت دو قطعه دو و سه از سوي آزادراه تهران – شمال به تعليق درآورده است.

 دو قطعه‌اي كه بنا به برآورد آب بر مدير عامل شركت آزادراه تهران – شمال اگر ساخت آن از امروز شروع مي‌شود تا چهار سال آينده ادامه خواهد داشت. البته شركت آزادراه تهران – شمال درصدد است تا بتواند بار ديگر فعاليت در دو قطعه دو و سه را در دست بگيرد.

زيرا به گفته مدير عامل شركت آزداراه هزينه‌هاي بسياري از سوي اين شركت و نيز بنياد مستضعفين براي ساخت آزادراه صرف شده است و حال به دليل اخذ عوارض از ماشين‌هاي ورودي به آزادراه اين شركت و بنياد مستضعفين مي‌توانند هزينه‌هاي صرف شده را بازگردانند.

 بنابراين شايد يكي از دلايل نداشتن تمايل شركت آزادراه براي خروج از پروژه در دو قطعه دو و سه همين توجيه اقتصادي باشد.       

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید