مطالب جالب!
مطالب جالب!

عوارض حاصل از مصرف حشیش چیست؟ 1 – تجربیات

عوارض حاصل از مصرف حشیش چیست؟ 
 1 – تجربیات

عوارض حاصل از مصرف حشیش چیست؟
1 – تجربیات قبلی فرد در مصرف این ماده
2 – میزان ماده THC در سیگار
3 – انتظارات فرد از نحوه ایجاد عوارض
4 – محل مصرف آن
5 – همراهی مصرف حشیش با مصرف سایر مواد مثل الكل و …
بعضی افراد ذكر می‌كنند كه پس از تدخین حشیش (ماری جوانا) هیچ احساسی ندارند و بعضی احساس سبكی و سرخوشی می‌كنند. بعضی افراد دچار افزایش اشتهای شدید و تشنگی شدید می‌ شوند. در صورت مصرف میزان زیاد ماری‌ جوانا، فرد مصرف كننده دچار اضطراب و افكار پارانوئید می‌ شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید