هر روز!
هر روز!

عوامل افزاینده و کاهنده روزی برخی از عوامل افزایش روزی

عوامل افزاینده و کاهنده روزی 
 برخی از عوامل افزایش روزی

عوامل افزاینده و کاهنده روزی
برخی از عوامل افزایش روزی عبارتند از : دعا، دعا برای پدر و مادر سحر خیزی، دوری از فحشاء، روبیدن ‌درب خانه، شستن ظرفها، صله ارحام، شستن دست پیش از غذا و بعد از غذا، روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب، خوردن ریزه های طعام کنار سفره، شانه کردن موی، گرفتن ناخن و شارب روز جمعه انگشتر عقیق و فیروزه و یاقوت در دست کردن، دعا برای مؤمن و ... انسان که در این سیاره زمین زندگی می کند وجه امتیاز او نسبت به دیگر موجودات این کره قوه عاقله و عقل و اندیشه اوست و او با اندیشیدن در می یابد که اصل و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید