مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: آرامگاه عمر مختار پایگاه خبری انتخاب: آرامگاه و

عکس: آرامگاه عمر مختار 
 پایگاه خبری انتخاب: آرامگاه و

عکس: آرامگاه عمر مختار
پایگاه خبری انتخاب:  آرامگاه و محل اعدام شهید عمر مختار توسط ایتالیایی‌ها/ شهر سلوق- جنوب بنغازی.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید