مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: آیین باستانی کوسه ناقالدی - اراک ایسنا: این آیین

عکس: آیین باستانی کوسه ناقالدی - اراک 
 ایسنا: این آیین

عکس: آیین باستانی کوسه ناقالدی - اراک
ایسنا: این آیین سنتی توسط چوپان‌ها برگزار می‌شود. گروه چوپان‌ها در روز دهم بهمن به مناسبت شکستن کمر فصل زمستان، با آیین‌های نمایشی خاص مراسم «کوسه ناقالدی» را اجرا می‌کنند که با استقبال گرم مردم مواجه می‌شود. اعضای این گروه با سر و صدای زیاد زنگوله ها و آوازخوانی در معابر شهر و روستا ظاهر می‌شوند و با اجرای نمایش های خاص ضمن ایجاد سرگرمی برای مردم، رسم دور کردن نحسی سرما را نیز برگزار می‌کنند. عایدات جمع آوری شده از این مراسم در بیشتر مناطق استان مرکزی بین خانواده‌های فقیر و نیازمند تقسیم می‌شود.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید