مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: استقبال مولوی عبدالحمید از روحانی تابناک: تصویری از استقبال

عکس: استقبال مولوی عبدالحمید از روحانی 
 تابناک: تصویری از استقبال

عکس: استقبال مولوی عبدالحمید از روحانی
تابناک: تصویری از استقبال مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان از روحانی را می بیند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید