مسیر سبز
مسیر سبز

عکس:بازدید رهبر انقلاب از دستاوردهای سپاه خبرگزاری فارس: حضرت

عکس:بازدید رهبر انقلاب از دستاوردهای سپاه 
 خبرگزاری فارس: حضرت

عکس:بازدید رهبر انقلاب از دستاوردهای سپاه
خبرگزاری فارس:  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب صبح دیروز یکشنبه از بخشهای مختلف نمایشگاه دستاوردهای هوا فضای سپاه پاسداران بازدید بعمل آوردند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید