مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: توزیع سبد کالا در تهران خبرگزاری فارس: توزیع

عکس: توزیع سبد کالا در تهران 
 خبرگزاری فارس: توزیع

عکس: توزیع سبد کالا در تهران
خبرگزاری فارس:  توزیع سبد کالا صبح امروز یکشنبه با حضور مردم تهران در حال انجام است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید