مسیر سبز
مسیر سبز

عکس جالب از حاشیه نشست دوستان سوریه تابناک: دومین نشست

عکس جالب از حاشیه نشست دوستان سوریه 
 تابناک: دومین نشست

عکس جالب از حاشیه نشست دوستان سوریه
تابناک: دومین نشست روسای کمیسیون های سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه در تهران برگزار شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید