مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن خبرگزاری ایرنا: راهپیمایی

عکس: حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن 
 خبرگزاری ایرنا: راهپیمایی

عکس: حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن
خبرگزاری ایرنا:  راهپیمایی یوم الله 22بهمن روز سه شنبه با حضور گسترده و با شکوه قشرهای مختلف مردم در تهران برگزار شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید