مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: حرکت همیشگی احمدی‌ نژاد عصر ایران: محمود احمدی نژاد

عکس: حرکت همیشگی احمدی‌ نژاد 
 عصر ایران: محمود احمدی نژاد

عکس: حرکت همیشگی احمدی‌ نژاد
عصر ایران: محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور ایران و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در مراسم آغاز ساخت خط لوله «صلح»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید