مسیر سبز
مسیر سبز

عکس:حضور رهبری در دانشگاه‌امام‌حسین(ع) خبرگزاری فارس: مراسم دانش آموختگی دانشجویان

عکس:حضور رهبری در دانشگاه‌امام‌حسین(ع) 
 خبرگزاری فارس: مراسم دانش آموختگی دانشجویان

عکس:حضور رهبری در دانشگاه‌امام‌حسین(ع)
خبرگزاری فارس: مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع) صبح امروز چهارشنبه با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برگزار شد.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید