مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: حیوونای زبون دراز!

عکس: حیوونای زبون دراز!

عکس: حیوونای زبون دراز!
     
: تصاویری که در ادامه این مطلب مشاهده می کنید. چهره خندان و شاد انواع حیوانات است که در عین خنده، زبان هایشان را هم بیرون آورده اند. این کار باعث شده تا چهره آنها بسیار دیدنی و جالب بشود. البته در برخی موارد همچون مورچه‌خوار زبان درازی که از دهانش بیرون آمده بیشتر تعجب برانگیز است تا جالب و دوست داشتنی!

اما گربه ها و سگ ها یا خرگوش زیبایی که در ادامه می بینید، بسیار حرکات جالبی دارند و لبخند را به چهره انسان هدیه می کنند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید