مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: روز بزرگداشت کرامت انسانی در تهران فرارو: همایش بزرگداشت

عکس: روز بزرگداشت کرامت انسانی در تهران 
 فرارو: همایش بزرگداشت

عکس: روز بزرگداشت کرامت انسانی در تهران
فرارو: همایش بزرگداشت روز حقوق بشر و کرامت انسانی روز گذشته با حضور رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولان عالی قضایی در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد.

در حاشیه این مراسم و به شکل نمادین به تعدادی از شهروندان تهرانی گل اهدا شد.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید