مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: زیرگذر مرزی بی نظیر در اروپا عصرایران: زیرگذری

عکس: زیرگذر مرزی بی نظیر در اروپا 
 عصرایران: زیرگذری

عکس: زیرگذر مرزی بی نظیر در اروپا
عصرایران: زیرگذری که مشاهده میکنید بین دو کشور سوئد و دانمارک واقع شده است و نیمی از آن زیر آب است تا کشتی ها بتوانند عبور کنند و درواقع ماشین ها با عبور از این زیرگذر از مرز دو کشور رد می شوند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید