مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: سلاطین ساده‌زیست پرسپولیس تیک: یادش بخیر! پرسپولیسی های دهه

عکس: سلاطین ساده‌زیست پرسپولیس 
 تیک: یادش بخیر! پرسپولیسی های دهه

عکس: سلاطین ساده‌زیست پرسپولیس
تیک: یادش بخیر! پرسپولیسی های دهه شصت با کمیود جا برای دورهم بودن قبل از بازی، چه نتایج بزرگی داشتند. این تصویری از یک تجمع خودمانی در دهه شصت است که پرسپولیسی‌های آن روزگار را گرداگرد هم نشان می‌دهد. ساده‌زیستی کسانی که در آن روزگار تیمی مخوف و حیرت‌انگیز ساخته بودند، بارزترین ویژگی این عکس است. تنگی جا را ببینید، زیرشلواری‌ها، آن استکان جمع‌و‌جور و البته پاهای علی پروین را که روی پای حمید درخشان مستقر شده است.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید