مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: عقاب آسیا دیگر نمی‌خندد.

عکس: عقاب آسیا دیگر نمی‌خندد.

عکس: عقاب آسیا دیگر نمی‌خندد...
          : تصویری متاثرکننده از چهره شکسته شده عقاب آسیا، احمدرضا عابدزاده در مراسم ختم پدرش در کنار پسرش. در این تصویر دیگر چهره خندان و پر روحیه ای که خالق خاطرات خوب بسیاری برای همه ماست، دیده نمی شود. در این روز هایی که عقاب دیگر نمی خندد...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید