مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: فارغ التحصیلی دانشجویان پلی تکنیک خبرگزاری فارس: جشن فارغ

عکس: فارغ التحصیلی دانشجویان پلی تکنیک 
 خبرگزاری فارس: جشن فارغ

عکس: فارغ التحصیلی دانشجویان پلی تکنیک
خبرگزاری فارس: جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید