هر روز!
هر روز!

عکس|فرمانده معظم کل قوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

عکس|فرمانده معظم کل قوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

عکس|فرمانده معظم کل قوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
سیاست > رهبری - در آستانه هفته دفاع مقدس، مراسم دانش آموختگی، اعطای درجه و سردوشی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی صبح امروز (یکشنبه) با حضور حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
عکس|فرمانده معظم کل قوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی : عکس|فرمانده معظم کل قوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
: عکس|فرمانده معظم کل قوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید