مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: فرود اضطراری هواپیمای مسافربری خبرگزاری مهر: هواپیمای مشهد

عکس: فرود اضطراری هواپیمای مسافربری 
 خبرگزاری مهر: هواپیمای مشهد

عکس: فرود اضطراری هواپیمای مسافربری
خبرگزاری مهر: هواپیمای مشهد - زاهدان به دلیل باز نشدن چرخها در فرودگاه زاهدان مجبور به فرود اضطراری شد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید