مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: مدیریت بحران طوفان در تهران خبرگزاری مهر: پرسنل شرکت

عکس: مدیریت بحران طوفان در تهران 
 خبرگزاری مهر: پرسنل شرکت

عکس: مدیریت بحران طوفان در تهران
خبرگزاری مهر: پرسنل شرکت توزیع برق تهران پس از وقوع طوفان در تهران جلسه مدیریت بحران تشکیل دادند تا به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید