مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: مراسم بزرگداشت داوود رشیدی خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت

عکس: مراسم بزرگداشت داوود رشیدی 
 خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت

عکس: مراسم بزرگداشت داوود رشیدی
خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت داوود رشیدی همزمان با تولد هشتاد سالگی وی با حضور سید محمد خاتمی و اهالی سینما برگزار شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید