مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: نماز خواندن با اعمال شاقه عصر ایران: انگیزه

عکس: نماز خواندن با اعمال شاقه 
 عصر ایران: انگیزه

عکس: نماز خواندن با اعمال شاقه
عصر ایران: انگیزه جوانان فلسطینی در ماه مبارک رمضان برای اقامه نماز جماعت در مسجد الاقصی افزایش می یابد و برای این منظور باید فکری برای دیوارهای حائل اسراییل بکنند.

در تصویر زیر جوانان فلسطینی برای عبور از دیوار ،نردبان بلندی را در دیوار حائل در منطقه " الرام" در شمال اورشلیم (شهر قدس) قرار داده اند تا با استفاده از آن از سد دیوار حائل بگذرند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید