مطالب جالب!
مطالب جالب!

عکس هایی دیدنی از ابتکارات جالب شهرداری مشهد شهرداری مشهد

عکس هایی دیدنی از ابتکارات جالب شهرداری مشهد 
 شهرداری مشهد

عکس هایی دیدنی از ابتکارات جالب شهرداری مشهد
شهرداری مشهد در اقدامی جالب از مدل های بسیار جدید و خاص برای تزئین معابر و پارک ها استفاده کرده است.                          

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید