هر روز!
هر روز!

عکس های انبار دیجی کالا دیجی کالا یکی از فروشگاههای

عکس های انبار دیجی کالا 
 دیجی کالا یکی از فروشگاههای

عکس های انبار دیجی کالا
دیجی کالا یکی از فروشگاههای اینترنتی بزرگ حال حاضر کشور می باشد که همواره خدمات و محصولات جدیدی را ارائه داده و می دهد
به گزارش در ادامه تصاویری را از محل کار و انبار دیجی کالا مشاهده می کنید که در ابتدا توسط دو برادر به نام های حمید و سعید محمدی راه اندازی گردیده.
: عکس های انبار دیجی کالا
: عکس های انبار دیجی کالا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید