مسیر سبز
مسیر سبز

عکس های اولین مناظره 8 کاندیدای انتخابات باشگاه خبرتگاران جوان:

عکس های اولین مناظره 8 کاندیدای انتخابات 
 باشگاه خبرتگاران جوان:

عکس های اولین مناظره 8 کاندیدای انتخابات
باشگاه خبرتگاران جوان: پشت صحنه حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 92 در مناظره اقتصادی .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید