مطالب جالب!
مطالب جالب!

عکس های دیدنی از بزرگترین قبرستان هواپیمای جهان! گفتنی است

عکس های دیدنی از بزرگترین قبرستان هواپیمای جهان! 
 گفتنی است

عکس های دیدنی از بزرگترین قبرستان هواپیمای جهان!
گفتنی است که تاسیساتی برای نگهداری و ذخیره تجهیزات هوافضایی در‌ کنار این مرکز فعالیت میکنند. این مرکز به تمامی شاخه های ارتش آمریکا (نیروی هوایی، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و غیره)، گارد ساحلی و دیگر سازمان‌های ملی خدمات ارائه میدهد. کار دیگر AMARC بازیابی قطعات یدکی و از بین بردن احتمالی بدنه هواپیماها است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید