مسیر سبز
مسیر سبز

عکس های زلزله 5.7 ریشتری برازجان عصر ایران: زلزله

عکس های زلزله 5.7 ریشتری برازجان 
 عصر ایران: زلزله

عکس های زلزله 5.7 ریشتری برازجان
عصر ایران: زلزله ای به شدت 5.7 ریشتر عصر دیروز استان بوشهر را به لرزه درآورد که مرکز آن شهر برازجان بود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید