مطالب جالب!
مطالب جالب!

عکس های زیبای دختر شایسته 2013 کرواسی مراسم دختر شایسته

عکس های زیبای دختر شایسته 2013 کرواسی 
 مراسم دختر شایسته

عکس های زیبای دختر شایسته 2013 کرواسی
مراسم دختر شایسته سال ۲۰۱۳ روز ۲۸ سپتامبر همین ماه (سپتامبر) در اندونزی برگزار می شود.لانا گرزتیک توانست تاج زیبایی سال ۲۰۱۳ کرواسی را به دست بیاورد.   نظر او را در مورد جراحی زیبایی خانمها که این روزها بسیار گسترش یافته است را پرسیدند و او گفت که زیبایی یک زن فقط زیبایی ظاهری او نیست و زیبایی ذاتی و درونی مهم تر است و هر زنی بدون جراحی زیبایی های خاص خودش را دارد که این حرفش همه را مورد تعجب قرار داد.              

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید