مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: هدیه مصری‌ ها به احمدی‌ نژاد عصر ایران: هدیه

عکس: هدیه مصری‌ ها به احمدی‌ نژاد 
 عصر ایران: هدیه

عکس: هدیه مصری‌ ها به احمدی‌ نژاد
عصر ایران: هدیه مصری‌ها به احمدی‌نژاد در حاشیه دیدار رییس جمهور با نخبگان مصری.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید