مسیر سبز
مسیر سبز

عکس هوایی از مسجد کوفه یک قرن پیش عکس

عکس هوایی از مسجد کوفه یک قرن پیش 
 عکس

عکس هوایی از مسجد کوفه یک قرن پیش
عکس هوایی از مسجد کوفه که در وسط «خان الوقف» قرار دارد و در پایین تصویر صحن و حرم مسلم دیده می شود. این عکس در سال ۱۹۱٥ گرفته شده است.

منبع: الف
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید