مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: وقتی مایه داری از حد بگذرد! عصرایران: این تصاویر

عکس: وقتی مایه داری از حد بگذرد! 
 عصرایران: این تصاویر

عکس: وقتی مایه داری از حد بگذرد!
عصرایران: این تصاویر متعلق به یک ماشین BMW رها شده در دبی می باشد که صاحب آن چندین سال دست به آن نگذاشته است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید