هر روز!
هر روز!

عکس پانوراما از کهکشان راه شیری تصویر جدید پانورامایی، کهکشان

عکس پانوراما از کهکشان راه شیری تصویر جدید پانورامایی، کهکشان

عکس پانوراما از کهکشان راه شیری
تصویر جدید پانورامایی، کهکشان راه شیری را به شکل درخشان و شگفت انگیزی به نمایش می گذارد. یک عکاس نجومی به نام «سین پارکر» نمای پانورامایی از کهکشان راه شیری ارائه داد و آن را با عنوان «یخ» (Ice) منتشر کرد.
: عکس پانوراما از کهکشان راه شیری
به گزارش : سیاره مشتری، ستاره درخشان Sirius، صور فلکی اوریون و خوشه پروین در سمت راست این تصویر به چشم می خورند. راه شیری، کهکشان مارپیچی است که قطر آن بین 100 هزار تا 120 هزار سال نوری است. این جرم کیهانی بسته ای از گاز، غبار و تقریبا 400 میلیارد ستاره بوده و بخشی که در این تصویر نشان داده شده، مرکز کهکشان است. / ایسنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید