مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: چاپ تمبر تولد نوه ولیعهد بریتانیا عصر ایران: دولت

عکس: چاپ تمبر تولد نوه ولیعهد بریتانیا 
 عصر ایران: دولت

عکس: چاپ تمبر تولد نوه ولیعهد بریتانیا
عصر ایران: دولت نیوزلند به تازگی مجموعه ای از تمبرهای پستی را به مناسبت تولد نوه ولیعهد بریتانیا منتشر کرد.

از این کودک به عنوان پادشاه آینده بریتانیا یاد می شود.

نیوزلند یکی از کشورهای نزدیک به استرالیا و زیر مجموعه پادشاهی بریتانیاست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید