مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: چشمه‌ی بهشتی روزگار نو: چشمه گولتا دی آرچی،

عکس: چشمه‌ی بهشتی 
 روزگار نو: چشمه گولتا دی آرچی،

عکس: چشمه‌ی بهشتی
روزگار نو: چشمه گولتا دی آرچی، چشمه ای در شمال کشور چاد با آبی گوارا و شیرین است که علیرغم اینکه سالهای سال در این منطقه بارشی رخ نداده، کماکان چشمه ای جاری بوده و محلی های منطقه به آن نام "چشمه ای از بهشت" را القا کرده اند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید