مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: گردهمایی هنرمندان حامی صلح خبرگزاری مهر: گردهمایی هنرمندان

عکس: گردهمایی هنرمندان حامی صلح 
 خبرگزاری مهر: گردهمایی هنرمندان

عکس: گردهمایی هنرمندان حامی صلح
خبرگزاری مهر:  گردهمایی هنرمندان سینما برای محکومیت اقدامات گروهک تروریستی داعش، در خانه هنرمندان برگزار شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید