مسیر سبز
مسیر سبز

عیادت احمدی‌ نژاد از آیت الله مهدوی کنی فرارو:

عیادت احمدی‌ نژاد از آیت الله مهدوی کنی 
 فرارو:

عیادت احمدی‌ نژاد از آیت الله مهدوی کنی
فرارو: احمدی نژاد رئیس جمهور سابق از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به همراه ثمره هاشمی، بهروز مرادی و مرتضی تمدن استاندار سابق تهران دقایقی پیش از آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان عیادت کردند. عکس های حمیدرضا دستجردی عکاس ایسنا و پیام ثانی از بیمارستان بهمن را در زیر می بینید.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید