مکان یار
مکان یار

غارهای لله لو آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - ترکمانچای روستای

غارهای لله لو آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - ترکمانچای روستای

غارهای لله لو
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - ترکمانچای روستای ورزقان میانه

غارهای لله لو مربوط به هزاره اول قبل از میلاده و در شهرستان ورزقان، بخش مرکزی، دهستان ازومدل جنوبی، در حدود ۱۵۰۰ متری جنوب روستای لله لو واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۳۲۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید