مکان یار
مکان یار

غار باباگرگر آدرس: ایران - مرکزی - نوبران ۳۸ کیلومتری جاده

غار باباگرگر آدرس: ایران - مرکزی - نوبران ۳۸ کیلومتری جاده

غار باباگرگر
آدرس: ایران - مرکزی - نوبران ۳۸ کیلومتری جاده نوبران به فامنین ، بخش تجرک ، پس از روستای ستق

چاه باباگرگر در استان مرکزی، در ۱۰۷ کیلومتری شمال شرقی شهر همدان، ۱۱۶ کیلومتری ساوه، و در مجاورت روستای ستَق واقع شده. واژه پیر یا بابا در ادبیات ایران، معانی مختلفی داره. از جمله معانی این واژه، گذشته یا قدیم است. گرگر نیز صدای خاص شعله آتش است. احتمالاً در گذشته از درون چاه به علت متصاعد شدن گاز، صدای گرگر آتش می​ومده و به این سبب چاه رو بابا گرگر نامیدن، یعنی جایی که از قدیم صدای گرگر از آن به گوش می​ رسیده. منشأ صدای گرگر، خروج گازهای درونی اعماق زمین مانند گاز کربنیک و هیدروژن سولفید بوده که سرچشمه آن​ها فعالیت ​های ماگمایی درون زمینه. در حال حاضر هیچ گازی از دهانه چاه متصاعد و هیچ گونه صدایی هم شنیده نمی شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید