مکان یار
مکان یار

غار سوله خونزا (سوله خونزاب) آدرس: ایران - مرکزی - شازند

غار سوله خونزا (سوله خونزاب)
آدرس: ایران - مرکزی - شازند جنوب شرقی شهر شازند، روستای شمس آباد، کوه شمس آباد

این غار در کوه های شمس آباد واقع شده و نزدیک ترین راه آن از طریق جادة اراک - شازند، در تقاطع راه روستای قدمگاهه. در طرف راست دیواره سنگی کوه، دهانه اولیه غار نمایانه و دهانه دوم در ارتفاعات بالاتر قرار داره. نام سوله خونزا یا سوله خونزاب به معنی سوراخ خانه چشمه داره. طول این غار ۲۷ متر و عرض آن ۵/۱ متره. در قسمت های بالاتر این غار، غار دیگری وجود داره که چشمه های آب گوارا داره. این غار شامل دو دهانه ست و در انتهاى آن حوضى با ساروج ساخته شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید