مکان یار
مکان یار

غار شوی آدرس: ایران - کردستان - بانه روستای شوی این

غار شوی آدرس: ایران - کردستان - بانه روستای شوی این

غار شوی
آدرس: ایران - کردستان - بانه روستای شوی

این غار در نزدیکی شهر بانه قرار داره و به دلیل همجواری با روستای شوی به همین نام هم خوانده می شه.اکثر بخش های این غار ریزشی بوده و عبور از آنها مستلزم توجه و دقت وافره. در ضمن بیشتر نقاط غار هم به شدت گل آلود بوده که این قضیه پیمایش غار رو دشوار تر کرده و به خطرات مسیر هم اضافه می کنه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید