هر روز!
هر روز!

غار قندیل های سنگی اگر اهل غارنوردی حرفه ای هستید

غار قندیل های سنگی اگر اهل غارنوردی حرفه ای هستید

غار قندیل های سنگی
اگر اهل غارنوردی حرفه ای هستید و تا به حال غار امجک را از نزدیک ندیده اید، توصیه می کنیم پیش از آنکه هوا سرد و برفی شود سری به ارتفاعات استان مرکزی بزنید و گشت و گذار در این غار دشوار را هم امتحان کنید.
این غار که مدت زیادی از کشف آن نمی گذرد اولین بار در سال 1372 مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان مسع

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید