هر روز!
هر روز!

غار نایکا یا غار کریستال ها در مکزیک : غار

غار نایکا یا غار کریستال ها در مکزیک
: غار نایکا در مکزیک بزرگ ترین غار کریستالی جهان است که تاکنون یافت شده است. نایکا تنها چند دهه است که کشف شده است. کریستال های متنوع و بسیار ضخیم و زیبای آن فضایی شگفت انگیز و علمی-تخیلی به آن بخشیده اند.
: غار نایکا یا غار کریستال ها در مکزیک
: غار نایکا یا غار کریستال ها در مکزیک
به گزارش : غار نایکا دارای گرما و رطوبت غیر قابل تحملی است و تنها چند دقیقه می توان آن را تحمل کرد بهمین دلیل تمهیداتی درنظر گرفته شده است که محققان ب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید